Ultimate průvodce Exemestane k léčbě rakoviny prsu u žen

Reference

Goss, PE, Ingle, JN, Alés-Martínez, JE, Cheung, AM, Chlebowski, RT, Wactawski-Wende, J.,… & Winquist, E. (2011). Exemestan pro prevenci rakoviny prsu u žen po menopauze. New England Journal of Medicine, 364(25), 2381-2391.

Yardley, DA, Noguchi, S., Pritchard, KI, Burris, HA, Baselga, J., Gnant, M.,… & Melichar, B. (2013). Everolimus plus exemestane u postmenopauzálních pacientů s HR + karcinomem prsu: BOLERO-2 poslední analýza přežití bez progrese. Pokroky v terapii, 30(10), 870-884.

Pagani, O., Regan, MM, Walley, BA, Fleming, GF, Colleoni, M., Láng, I.,… & Ciruelos, E. (2014). Adjuvantní exemestan s ovariální supresí u premenopauzálního karcinomu prsu. New England Journal of Medicine, 371(2), 107-118.